25 Δεκεμβρίου 2012

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στις 23 Δεκεμβρίου 2012 έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 59 χρόνων ο πρόεδρος του συλλόγου Νεφροπαθών Ν.Φθιώτιδας Χρήστος Τσιούτρας.
Για πολλά χρόνια και απο τη θέση του γραμματέα και απο τη θέση του προέδρου έδινε μάχη για τα δικαιώματα των νεφροπαθών. Με την υπομονή και την επιμονή του κατάφερνε να πετυχαίνει ότι έβαζε στόχο.Το μόνο που δεν κατάφερε ήταν να νικήσει το θάνατο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

16 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ  Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ  ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

12 Δεκεμβρίου 2012

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Οποιαδήποτε στιγμή ένας πολίτης το επιθυμεί θα μπορεί να δηλώνει την άρνησή του στη μετά θάνατον δωρεά οργάνων, ξεκαθαρίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), μεαφορμή πρόσφατες αναρτήσεις στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ως «καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφης δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον η 12η Δεκεμβρίου 2012». Η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ούτε λήγει μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει η ισχύς του άρθρου 9, του νόμου 3984 περί Εικαζόμενης Συναίνεσης, όπως αναφέρει ο ΕΟΜ, προσθέτοντας ότι ακόμα και μετά τον Ιούνιο του 2013, θα μπορεί κάποιος να δηλώνει την άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός, με την ισχύ της Εικαζόμενης Συναίνεσης διασφαλίζεται, μέσω της δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων, γεγονός που με την ισχύουσα νομοθεσία της δηλούμενης συναίνεσης (κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, καθώς η δωρεά οργάνων του εκλιπόντος επαφιόταν στην απόφαση της οικογένειας.
«Παρόλα αυτά, ουδέποτε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του», υπογραμμίζει ο ΕΟΜ, εκφράζοντας, παράλληλα, τη λύπη του «που στο γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισμού» του κοινού χρησιμοποιείται και ως μέσο και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων».

Η «αρνητική δήλωση», η οποία μπορεί να έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον ΕΟΜ ταχυδρομικά ή με φαξ, πρωτοκολλείται και καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση»), ενώ, θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με ΤΚ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων-Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων, Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα, Φαξ 210 7255066.
Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο αρνήσεων.

11 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 4ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

XΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012


 


Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε την με αρ. 872/74/29-11-2012 απόφασή του όπου εγκρίνει  τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται  στο άρθρο 16 του τροποποιημένου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 3054/18-11-2012). Τη συγκεκριμένη παροχή (επίδομα αεροθεραπείας) τη δικαιούνται οι άμμεσα ασφαλισμένοι που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω πνευμονικής νόσου.
Το βοήθημα παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 01/06/2012 μέχρι 31/08/2012.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €.
Η χρονική διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ μέρους των ασφαλισμένων τελειώνει αμετάκλητα την 28-2-2013. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την καταβολή του επιδόματος έκαστος, ως ανωτέρω, ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λ.π. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2012 μέχρι 31/08/2012.
2.Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας από την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
3.Για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο
 
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους θα πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Παροχών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων και τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΠΑΔ) και η καταβολή του θα γίνει με τη διαδικασία που έκαστος φορέας ακολουθεί για την απόδοση δαπανών προς τους ασφαλισμένους.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος αεροθεραπείας έχει αποβιώσει μέσα στη χρονική περίοδο από 1/6/2012 έως 31/8/2012, παύει να υπάρχει το υφιστάμενο στο πρόσωπό του δικαίωμα και κατά συνέπεια, ο ΕΟΠΥΥ δεν υποχρεούται να καταβάλει την παροχή αυτή, εφόσον με τον θάνατο του εκλείπουν οι λόγοι χορήγησής της.

19 Νοεμβρίου 2012

NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝΣύμφωνα με τον νέο Eνιαίο Κανονισμό Παροχών  Υπηρεσιών  ΤΟΥ ΕΟΠΥ όσον αφορά στην μετακίνηση των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει
έξοδα μετακίνησης ως εξής:
1) Για Αθήνα− Πειραιά 230 € το μήνα.
2) Για Θεσσαλονίκη 220 € το μήνα.
3) Για Ηράκλειο− Πάτρα 140 € το μήνα.
4) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 € το μήνα.
Α) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 400 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Β) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων(χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 50 έως 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 550 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Γ) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 80 χιλιόμετρα και άνω από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 800 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε δεκατρείς και άνω αιμοκαθάρσεις μηνιαίως και σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων, τα ανωτέρω ποσά θα διαμορφώνονται αναλογικά ως προς τις πραγματοποιούμενες μηνιαίες αιμοκαθάρσεις και πάντα για την κοντινότερη του τόπου κατοικίας μονάδα αιμοκάθαρσης. Για τις μετακινήσεις ενός εκάστου ασφαλισμένου που μετακινείται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα αιμοκάθαρσης, η τελική έγκριση ανήκει στο Α.Υ.Σ.
Η αποζημίωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά ισχύει από 1/12/2012.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διερευνά τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού σε Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο για τη μεταφορά των αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων, ή το ενδεχόμενο οι Μ.Χ.Α. και Μ.Τ.Ν. να δύναται να μετακινούν τους ασθενείς τους με ίδια ευθύνη κατόπιν συμφωνίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μηνιαία τιμή αποζημίωσής τους.

14 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 10%

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Μάριου Σαλμά, η οποία υπογράφηκε στις 26 Οκτωβρίου, οι  ασθενείς θα έχουν πλέον συμμετοχή 10% στο κόστος των φαρμάκων τους. Ως τώρα είχαν μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή, το κόστος των φαρμάκων τους καλυπτόταν εξολοκλήρου από το Ταμείο τους.


Με την  απόφαση, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση θα πληρώνουν οι ίδιοι τα φάρμακα που δεν σχετίζονται άμεσα με την πάθησή τους. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς θα έχουν μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων που σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την αιμοκάθαρση.
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται παλαιότερη με ημερομηνία 6/6/2012, που είχε υπογραφεί από τους τότε υπουργούς Εργασίας και Υγείας κ.κ. Αντώνη Ρουπακιώτη και Χρήστο Κίττα, στην οποία αναφερόταν: «Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί».
Με τη νέα απόφαση της 26ης Οκτωβρίου οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου και εξωνεφρική κάθαρση, εξαιρούνται. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς μαζί με πολλούς άλλους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα έχουν μηδενική συμμετοχή μόνο στα φάρμακα που σχετίζονται με την πάθησή τους.
«Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έχουν και πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά, σάκχαρο, υπέρταση κλπ», δηλώνει ο κ. Γρηγόρης Λεοντόπουλος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.
Οπως αναφέρει, ένας ασθενής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση μπορεί να χρειάζεται περισσότερα από 500 ευρώ το μήνα για αγορά φαρμάκων, ανάλογα με τις άλλες παθήσεις που έχει. «Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να πληρώνουν τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε μήνα για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας», τονίζει και προειδοποιεί: «Αν δεν αλλάξει η απόφαση θα θρηνήσουμε θύματα».

28 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ
ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 O Διευθυντης Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων κ.Γ.Λεχουριτης έστειλε στην Διοίκηση του ΟΓΑ  τμήμα Παροχών το παρακάτω έγγραφο:
Σχετ. 

    Σας γνωρίζουµε ότι το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε την αρ. 718/62/15-10-2012 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση του ποσού των 400€ µηνιαίως για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2012 έως 30/4/2012 στους νεφροπαθείς – ασφαλισµένους του ΟΓΑ που είχαν µετακινηθεί εκτός αστικών κέντρων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
/Content/Images/Doc_pdf.PNG

                                                                                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  &ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   Γ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

24 Οκτωβρίου 2012

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (Π.Ο.Ν.)    Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012,  στο ξενοδοχείο <<ΓΑΛΗΝΗ>> στα Κ.Βούρλα, πραγματοποιήθηκε το 12ο συνέδριο της Π.Ο.Ν.
    Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα . Ήταν αφιερωμένο  στην αγωνίστρια και για πολλά χρόνια πρόεδρο της Π.Ο.Ν,  Βούλα Χρυσικοπούλου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες. Για την προσφορά της και τους αγώνες της μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου νεφροπαθών Ν.Ημαθίας , κ. Αθανάσιος Λιόλιος. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή από τους παρευρισκόμενους , ως ένδειξη τιμής. Παρευρέθηκαν πάνω από  180 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα. Στο συνέδριο παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό,  ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει το αναπηρικό κίνημα της χώρας καθώς και στους αγώνες που δίνονται ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που καθημερινά προκύπτουν.
 Διαβάστηκε  ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2012 καθώς και το πόρισμα της ελεγκτικής επιτροπής.
    Στην συνέχεια μιας και ο χαρακτήρας του συνεδρίου ήταν και εκλογικός μίλησαν  οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. της Π.Ο.Ν.
  Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές  και από τα αποτελέσματα, το νέο συμβούλιο που προέκυψε, ύστερα από την συνεδρίαση που έγινε την Τετάρτη 24-10-2012, έχει ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                           Γεώργιος Καστρινάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α:               Χρήστος Καραγκιόζης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β:               Βασίλειος Γιαννάκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                        Γρηγόρης Λεοντόπουλος
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         Αθανάσιος Λιόλιος
ΤΑΜΙΑΣ:                                     Ξενοφώντας Λύρος
ΑΝΑΠΛ: ΤΑΜΙΑΣ:                     Χρήστος Τσιούτρας
ΥΠΕΥΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:     Βασίλειος Φίλης
ΜΕΛΗ:                                         Κων/νος Καραγιαννίδης
                                                       Ιωάννα Ντρούλια-Παρασκευοπούλου
                                                       Σωτήριος Ζάχαρης

Ευχόμαστε καλή επιτυχία, στο έργο που έχει να επιτελέσει το νέο Δ.Σ, σε μια δύσκολη περίοδο για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, χαιρετίζει το Συνέδριο

Ο πρόεδρος νεφροπαθών Ν.Ημαθίας μιλά για την αγωνίστρια Βούλα Χρυσικοπούλου

Τα μέλη του Δ.Σ της Π.Ο.Ν με τον πρόεδρο της συνέλευσης

Άποψη απο την αίθουσα του συνεδρίου


07 Οκτωβρίου 2012

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣήμερα Κυριακή 7 Οκτωβρίου δυο πολλοί καλοί μας φίλοι , ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.  Ο Κώστας Μαντάς, πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Χαλκίδας και η Αθανασία Μπότσα, γραμματέας του Συλλόγου  <<Δρομέας>>, αθλήτρια με πολλά μετάλλια.
  Τους ευχόμαστε μέσα απο την καρδιά μας να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, υγιείς και πάντα δυνατοί στην ζωή τους.    .

06 Οκτωβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν.Φθιώτιδας, στον Ιερό Ναό Αγ.Βασιλείου & Ιωάννου του Προδρόμου, στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, στις 9.00 το πρωί, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια Θεία Λειτουργία ,υπέρ υγείας των μελών του , του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, της Μονάδας  Τεχνητού Νεφρού Λαμίας και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όσων έφυγαν από τη ζωή.
 Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας θα προσφερθεί καφές στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

H  παρουσία σας θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς.
Ο πρόεδρος 
Τσιούτρας Χρήστος

Ο Γραμματέας
Τσιγαρίδας Κοσμάς