21 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ στις 20.2.2012:
Η επιλογή της μονάδας αιμοκάθαρσης γίνεται απο τον ασθενή είτε είναι νεοεντασσόμενος στην αιμοκάθαρση είτε είναι ήδη αιμοκαθαρόμενος.
Α. Στους μόνιμους κατοίκους των αστικών κέντρων καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης που ανέρχονται στο ύψος του μηνιαίου ποσού, όπως αυτό καθορίζεται απο τον κανονισμό παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ανεξάρτητα από τον τόπο χωροθέτησης της επιλεγμένης μονάδας αιμοκάθαρσης.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ καταβάλλει στους ασφαλισμένους έξοδα μεταφοράς εφάπαξ ποσό(δεν χρειάζονται αποδείξεις ταξί) όταν μετακινούνται εντός των ορίων της πόλης(αστικού κέντρου) ως εξής:
α) Αθήνα-Πειραιά 230 ευρώ το μήνα
β) Θεσσαλονίκη 220 ευρώ το μήνα
γ) Ηράκλειο-Πάτρα 140 ευρώ το μήνα
δ) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 ευρώ το μήνα
Β. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, μετακινήσεις από χωριά ή κωμοπόλεις εκτός των αστικών κέντρων πρός το πλησιέστερο Αστικό κέντρο καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης με ταξί αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον ανέρχονται ως 400 ευρώ μηνιαίως προσκομίζοντας αποδείξεις από το ταξίμετρο.
Σ ε περίπτωση που ο ασθενής δεν επιλέξει την κοντινότερη μονάδα αιμοκάθαρσης στον τόπο κατοικίας του που διαθέτει κλίνη, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ποσό ίσο με την αξία της χιλιομετρικής απόστασης απο την οικία του στην πλησιέστερη μονάδα.
Εάν η κοντινότερη μονάδα στον τόπο κατοικίας του νεφροπαθή δεν διαθέτει κενή κλίνη (κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση) τότε ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τον ασθενή για την επόμενη και ούτω καθεξής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση (κατατίθεται μια φορά το χρόνο)
 2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
 3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
Γ. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής μένει σε απομακρυσμένη περιοχή ( θεωρείται η περιοχή για την οποία η αξία του κομίστρου του ταξί είναι άνω των 400 ευρώ μηνιαίως) η καταβολή δίνεται βάσει της υπ αριθμ.1/30-1-2012 απόφασης του ΑΥΣ και περιλαμβάνεται στις καταστάσεις ασθενών που τηρούνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ) και αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ κάθε τρίμηνο απο την μονάδα τεχνητού νεφρού όπου γίνεται η αιμοκάθαρση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση ( κατατίθεται μια φορά το χρόνο)
 2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
 3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
 4. Βεβαίωση της χιλιομετρικής απόστασης απο τον Δήμο ή την Περιφέρεια και σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης απο τους Δήμους ή την Περιφέρεια γίνονται δεκτές και απο τον τοπικό σύλλογο ταξί. Η βεβαίωση κατατίθεται την πρώτη μόνο φορά που αιτείται αποζημίωση μετακίνησης ο αιμοκαθαρόμενος
Δ. Για τις παραγράφους Β και Γ σε περίπτωση που στον τόπο του ασθενούς δεν υπάρχει έδρα ΤΑΞΙ η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από την έδρα στην κατοικία και απο εκεί στη μονάδα αιμοκάθαρσης και αντιστρόφως.
Τα παραπάνω θα ισχύσουν για την εκκαθάριση των δαπανών απο 1/1/2012 και μετά.
Οποιαδήποτε άλλη αντίθετη οδηγία παύει να ισχύει.Επίσης ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει και την αξία των διοδίων καθώς και του Φέρυ boat, όπου αυτά είναι απαραίτητα.
Δεν αποδίδει σε καμία περίπτωση την αξία κλήσης του ραδιοταξί.
Δεν αποδίδονται έξοδα συνοδού, ούτε αποδίδονται έξοδα μεταφοράς όταν νοσηλεύεται ο νεφροπαθής.

20 Φεβρουαρίου 2012

Δικαιολογητικά υποψηφίων για τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί, με απόφαση του ΚΕΣΥ, στα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις επταμελείς Επιτροπές τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αποκλειστική προθεσμία μεταξύ 28 Φεβρουαρίου 2012 και 16 Μαρτίου 2012:


α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ http://www.minedu.gov.gr, στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα Εξετάσεων Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)


β) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και


γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας


Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των παθήσεων που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (π.χ. υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%, υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%), οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας τους. Όσοι είναι κάτοχοι σχετικής γνωμάτευσης από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή και είναι σε ισχύ, θα χρησιμοποιήσουν τη γνωμάτευση αυτή.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

1.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

3.Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

5.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

7.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ

8.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9.Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

10.Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

11.Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ

12.Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

13.Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

14.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.

Για διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τόσο του ιδίου του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα και μόνο Νοσοκομείο από τα αναφερόμενα για την διαπίστωση και έκδοση των πιστοποιητικών.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των προαναφερομένων Νοσοκομείων, το οποίο αναγράφει επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και με τον αντίστοιχο κωδικό, δε χρειάζεται να προσέλθουν εκ νέου στις εν λόγω επιτροπές αλλά θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.

Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις। Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.


Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ είναι: 210-3442100, 3442101, 3442705, 3442099, 3442703.

Για τη σχετική αίτηση πατήστε: http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/15-02-12-ypoboli-dikaiologitikon-ypopsifion-me-sobares-pathiseis-se-eptameleis-epitropes-nosokomeion-2012.html

01 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση.
 2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
 3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
 4. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια ή απο τον τοπικό σύλλογο ταξί.
 5. Βεβαίωση απο τις κοντινότερες μονάδες ότι δεν έχουν θέση να τον δεχτούν, αν δεν κάνει αιμοκάθαρση στην κοντινότερη. Σημείωση: α) σε περίπτωση που η κοντινότερη μονάδα είναι Μ.Χ.Α και ο ασθενής μεταβαίνει σε νοσοκομείο ή κλινική που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται βεβαίωση Δ/ντη Κρατικού Νοσοκομείου ή Φορέα του ΕΟΠΥΥ ότι ο ασθενής είναι αναγκαίο να κάνει αιμοκάθαρση σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω της καταστάσεως της υγείας του. β) ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή θεωρείται η περιοχή για την οποία τα κόμιστρα ΤΑΧΙ υπερβαίνουν τα 400 ευρώ μηνιαίως.
 6. Σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων διακόπτεται η αποζημίωση οδοιπορικών στον ασφαλισμένο ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει και τα προηγούμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.