23 Σεπτεμβρίου 2012

12o ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Ν.

Το 12ο συνέδριο της Π.Ο.Ν θα πραγματοποιηθεί στις 20&21 Οκτωβρίου  στα Κ.Βούρλα στο ξενοδοχείο <<ΓΑΛΗΝΗ>>.
Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ και την Ε.Ε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις ( υπόδειγμα της οποίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα http//www.pon.gr ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας) έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, με τους εξής τρόπους:
μέσω email στο: ponrenal@otenet.gr είτε
μέσω FAX στο:2105224448 είτε
ταχυδρομικά στην διεύθυνση:  Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών
                                                  Ελευθερίου Βενιζέλου 236
                                                  16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Λόγω ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι Σύλλογοι υπολειτουργούσαν τους θερινούς μήνες και δεν είχαν την δυνατότητα να εκλέξουν συνέδρους και να μας τους αποστείλουν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία 10-09-2012, ορίζουμε νέα καταλυτική ημερομηνία την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2012.
Σας επισημαίνουμε ότι τα σωματεία που δεν θα μας ενημερώσουν μέχρι την παραπάνω νέα προθεσμία δεν δύναται να συμμετέχουν στο Συνέδριο.