28 Απριλίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ- ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Tην Τετάρτη 9 Μαϊου 2012 και ώρα 5.30 το απόγευμα, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν.Φθιώτιδας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Λαμίας, στα πλαίσια ενημέρωσης των σπουδαστών και του ευρύτερου κοινού, πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: Χρόνια Νεφρική Νόσος-Δωρεά Οργάνων, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ και σας προσκαλούν να τους τιμήσετε με την παρουσία σας.

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30      Ώρα προσέλευσης
18.00      Χαιρετισμοί
18.20      Χρόνια Νεφρική Νόσος-Αίτια-Πρόληψη
               κ. Γόμπου Αθηνά
              Δ/ντρια Νεφρολογικού Τμήματος  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
18.40      Εγκεφαλικός  ΘάνατοςΔιαχείριση Δότη Οργάνων  
               κ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος
               Εντατικολόγος, τοπικός συντονιστής του ΕΟΜ
               Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Λαμίας.
19.00       O ρόλος του ΕΟΜ στις Μεταμοσχεύσεις
               κ.Κομνός Αποστόλης
               Εντατικολόγος, Αναισθησιολόγος
               Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν.Λάρισας
 19.20      Η Θέση της εκκλησίας στη Δωρεά οργάνων                                     
                Η Εμπειρία ενός Μεταμοσχευμένου
                π. Δαμασκηνός Ηγούμενος Ι.Μ.Αγάθωνος
 19.40       Προβολή ταινίας για την Δωρεά Οργάνων
 19.50       Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
 20.00       Λήξη Ημερίδας

26 Απριλίου 2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4051/2012 ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 12%


Τον τρόπο και τη διαδικασία παρακράτησης του ποσοστού 12% για κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που υπογράφει ο υπουργός κ. Γ. Κουτρουμάνης. Η περικοπή θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2012 και προβλέπεται στο νόμο 4051/2012, με τον οποίο κυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η παρακράτηση θα αφορά το ποσό άνω των 1.300 ευρώ, αφού θα αφαιρεθούν οι προηγούμενες περικοπές (εισφορά αλληλεγγύης κλπ.). Ξεκαθαρίζεται επίσης πως καμία σύνταξη δεν θα πέφτει κάτω από τα 1.300 ευρώ, μετά την παρακράτηση του 12%, δηλαδή το ποσό της παρακράτησης θα είναι μικρότερο ώστε να διατηρείται το όριο των 1.300 ευρώ.
Ολόκληρη η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 40 Α 29/2/2012 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». Στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων, που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ κοινό καθεστώς, πρώην Ειδικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό.

Αντίστοιχες περικοπές προβλέπονται και στο άρθρο 1 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου γενικά.

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

ΑΡΘΡΟ 6

Παράγραφοι 1 και 3

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται μείωση κατά 12%, από 1.1.2012, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300,00 € για όσους είναι ήδη ή θα καταστούν συνταξιούχοι των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α'), καθώς και των μειώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

α) Εφόσον ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη από κάποιον από τους ανωτέρω φορείς κύριας ασφάλισης, το ποσό αυτής, μετά και την παρούσα μείωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300,00 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300,00 ευρώ).

β) Εφόσον στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις: i) από το Δημόσιο και ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ii) από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή iii) από ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ν.Α.Τ., τότε εφαρμόζεται η περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, σύμφωνα με την οποία στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από το φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

Παραδείγματα:

i) Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ (700,00 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (605,00 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ, δηλαδή επί του ποσού των 5,00 ευρώ.
Άρα, 5,00 ευρώ Χ 12% = 0,60 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του ΟΑΕΕ.

i) Συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200,00 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800,00 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ, δηλαδή επί του ποσού των 700,00 ευρώ.

Άρα, 700,00 ευρώ Χ 12% = 84,00 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.

Όπου ως άνω αναφέρεται το Δημόσιο ως φορέας καταβολής κύριας σύνταξης, ισχύουν τα ανάλογα και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955.

Στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται το συνολικό ποσό σύνταξης και η παρακράτηση του 12% γίνεται επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300,00 ευρώ, το δε ποσό της παρακράτησης επιμερίζεται κατά το ποσοστό της σύνταξης κάθε δικαιοδόχου.

Από την ανωτέρω μείωση του άρθρου 6, ήτοι την μείωση στις συντάξεις των ανωτέρω φορέων, εξαιρούνται:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α') και του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α'),

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών,

3. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129, Α'), δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι ανάπηρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες,

4. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/81, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους (άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4038/2012).

Παράγραφοι 4 και 5

Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν μεν την 1.1.2012 αλλά η παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις αυτές αρχίζει με την καταβολή της σύνταξης μηνός Μαΐου 2012. Έτσι, το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012.

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

ΑΡΘΡΟ 1

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται μείωση κατά 12%, από 1.1.2012, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300,00 ευρώ για τους συνταξιούχους του δημοσίου γενικά. Εφιστούμε την προσοχή σας στην παρ. 2, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955. Διευκρινίζεται ότι, για τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

19 Απριλίου 2012

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ


2) Οι νεφροπαθείς που μετακινούνται εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) ή αγοραία, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης και η δαπάνη μετακίνησής τους δεν υπερβαίνει συνολικά τα 400 € μηνιαίως (βάσει αποδείξεων), αποζημιώνονται βάσει χιλιομετρικής απόστασης και σύμφωνα με το τιμολόγιο κομίστρων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτό καθορίστηκε με την αρ. Α 5790/575/ΦΕΚ 756/24-4-2009 Υ.Α. και ισχύει μέχρι σήμερα.
Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τυχόν αναμονή του Ε.Δ.Χ. προκειμένου για επιστροφή του νεφροπαθούς από την μονάδα αιμοκάθαρσης στην οικία του.
Σε περίπτωση που ο αιμοκαθαρόμενος δεν επιλέξει την κοντινότερη μονάδα αιμοκάθαρσης στον τόπο κατοικίας του η οποία διαθέτει κενή κλίνη, τότε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει σε
αυτόν αποζημίωση βάσει χιλιομετρικής απόστασης και σύμφωνα με το τιμολόγιο κομίστρων Ε.Δ.Χ. από την οικία του στην πλησιέστερη μονάδα, χωρίς αυτή να υπερβαίνει τα 400 €
μηνιαίως.
Εάν η κοντινότερη μονάδα στον τόπο κατοικίας του νεφροπαθή δεν διαθέτει κενή κλίνη (υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση), τότε ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για την επόμενη και ούτω καθ΄ εξής.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο νεφροπαθής λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάλλεται να αιμοκαθάρεται σε συγκεκριμένη μονάδα (πιθανόν μακριά του
τόπου κατοικίας του), γεγονός που πιστοποιείται από σχετική γνωμάτευση Δ/ντή Νεφρολογικής κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται η δαπάνη μετακίνησης βάσει χιλιομετρικής απόστασης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε κατωτέρω στην περίπτωση 3α και 3β, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με την προϋπόθεση ότι το όνομα του νεφροπαθούς περιλαμβάνεται στον επικαιροποιημένο κατάλογο της Π.Ο.Ν., που για το πρώτο τρίμηνο του 2012 έχει εγκριθεί από το Α.Υ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχει αποσταλεί από τη Δ/νση Σχεδιασμού σε όλες τις μονάδες του ΙΚΑ – Παροχές και τις ΥΠΑΔ με το υπ. αρ. πρωτ. 821/30-1-2012 έγγραφο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση της περίπτωσης (2) είναι :
1. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η μονάδα στην οποία αιμοκαθάρεται. Η εν λόγω δήλωση συμπληρώνεται από τον
ασφαλισμένο και κατατίθεται μια φορά το χρόνο στην υπηρεσία από την οποία αποζημιώνεται.
2. Μηνιαία βεβαίωση τουΔ/ντή της Μονάδας όπου αιμοκαθάρεται από την οποία προκύπτει ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στις οποίες υπεβλήθη τον συγκεκριμένο μήνα, καθώς και η ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης αυτών.
3. Αποδείξεις ταξί ή αγοραίων (ταμειακής μηχανής) οι οποίες θα συμφωνούν με τιςημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση. Οι αποδείξεις θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά :
Τον Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο Οδηγού, Αριθμό Αδείας Ημερομηνία έκδοσηςΑπόδειξης, ώρα επιβίβασης, τη χιλιομετρική απόσταση που διήνυσε το όχημα, τη διάρκεια της διαδρομής.
Εάν κριθεί σκόπιμο, παρέχεται η δυνατότητα της εξακρίβωσης της χιλιομετρικής απόστασης από βεβαίωση που χορηγείται από το Δήμο ή την Περιφέρεια και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής της από τον τοπικό σύλλογο ΤΑΧΙ.
3) Για τις περιπτώσεις των νεφροπαθών που διαμένουν σε απομακρυσμένη περιοχή (ως απομακρυσμένη περιοχή θεωρείται η περιοχή για την οποία η αξία των αποδείξεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υπερβαίνει τα 400 € μηνιαίως) και εφόσον περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη κατάσταση της Π.Ο.Ν. που εγκρίθηκε από το Α.Υ.Σ., το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την αρ. 185/29/2-4-2012 Απόφασή του ενέκρινε όπως, από 1-1-2012 και
μέχρι την τροποποίηση του Ε.Κ.Π.Υ, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, των εντασσόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων, να καταβάλλουν τα έξοδα
μετακίνησής τους ως εξής :
α) Για αποστάσεις μέχρι 42 χιλιόμετρα
i) μονή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από την οικία του νεφροπαθούς στην Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα, καθώς και αναμονή (υπολογίζονται μόνο οιώρες που διαρκεί η αιμοκάθαρση και προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση της κλινικής)
εάν η μετακίνηση γίνει με το ίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), προστιθέμενης της αξίας μιας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Η αναμονή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις τέσσερις (4) ώρες.
Ή
ii) Διπλή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από την οικία του νεφροπαθούς στην Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα (χωρίς αναμονή) εάν η επιστροφή γίνει με διαφορετικό ή το ίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο από εκείνο που πραγματοποίησε την αρχική
μεταφορά και την αξία δύο εκκινήσεων.
β) Για αποστάσεις άνω των 42 χιλιομέτρων μονή ταρίφα επί τη χιλιομετρική απόσταση από την οικία του νεφροπαθούς στην Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. και αντίστροφα, καθώς και αναμονή (υπολογίζονται μόνο οι ώρες που διαρκεί η αιμοκάθαρση και προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση της κλινικής) προστιθέμενης της αξίας μιας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Σε καμία περίπτωση η αναμονή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση της περίπτωσης (3) είναι :

1. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η
μονάδα στην οποία αιμοκαθάρεται. Η εν λόγω δήλωση συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και κατατίθεται μια φορά το χρόνο στην υπηρεσία από την οποία αποζημιώνεται.
2. Μηνιαία βεβαίωση του Δ/ντή της Μονάδας όπου αιμοκαθάρεται από την οποία προκύπτει ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στις οποίες υπεβλήθη τον συγκεκριμένο
μήνα, καθώς και η ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης αυτών.
3. Αποδείξεις ταξί ή αγοραίων (ταμειακής μηχανής) οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση. Οι αποδείξεις θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά :
Τον Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο Οδηγού, Αριθμό Αδείας, Ημερομηνία έκδοσης  Απόδειξης, ώρα επιβίβασης, τη χιλιομετρική απόσταση που διήνυσε το όχημα, τη
διάρκεια της διαδρομής και τυχόν αναμονή (μέχρι 4 ώρες).
4. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής της από τις ανωτέρω υπηρεσίες θα γίνεται δεκτή σχετική βεβαίωση από τον τοπικό σύλλογο ταξί. Η βεβαίωση υποβάλλεται
υποχρεωτικά μόνο κατά την πρώτη αίτηση αποζημίωσης του μετακινούμενου αιμοκαθαρόμενου.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το τιμολόγιο κομίστρων Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων που καθορίστηκε με την αρ. Α5790/575/ΦΕΚ 756/24-4-2009 Υπουργική Απόφαση και ισχύει μέχρι σήμερα έχει ως εξής :
Αποζημίωση 0,60 € για κάθε χιλιόμετρο βάσει τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) όταν ο μισθωτής του αυτοκινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικητική μονάδα)μίσθωσης του αυτοκινήτου και Αποζημίωση 1,05 € για κάθε χιλιόμετρο βάσει τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα) όταν ο μισθωτής του αυτοκινήτου δεν επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης.
Επίσης 1,05 € για το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση σημαίας).
Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του αυτοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση 9,60 €.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3899/2010 (Τ.Α. 212), οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές προσαυξάνονται με Φ.Π.Α. 13%.
Διευκρινίζουμε ότι ο Οργανισμός πλην των ανωτέρω αναφερομένων καταβάλλει επίσης την αξία των διοδίων (εφόσον υπάρχουν σχετικές αποδείξεις διέλευσης) καθώς και του ferry boat όπου αυτά απαιτούνται. Δεν αποδίδονται δαπάνες διοδίων που αναφέρονται σεσυγκεντρωτική κατάσταση TEOPASS ή ePASS.
Δεν αποδίδονται έξοδα μετακίνησης συνοδού και η αξία κλήσης του ραδιοταξί.
Επίσης δεν καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης για τις ημέρες κατά τις οποίες ο νεφροπαθής νοσηλεύεται και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιούνται όλες οι μετακινήσεις.
Για τις περιπτώσεις 2 και 3 και ιδιαίτερα όταν στον τόπο κατοικίας του νεφροπαθούς δεν υπάρχει αποδεδειγμένα έδρα ταξί η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του ΤΑΧΙ στην οικία του αιμοκαθαρόμενου και από εκεί στην μονάδα αιμοκάθαρσης και αντιστρόφως.
Δεν αποδίδουμε καμία δαπάνη όταν :
1. Τα χιλιόμετρα στις ταμειακές αποδείξεις είναι περισσότερα από αυτά που βεβαιώνει η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.
2. Ο χρόνος διάρκειας της διαδρομής μετάβασης και επιστροφής του αιμοκαθαρόμενου από την οικία του προς το κέντρο αιμοκάθαρσης και αντιστρόφως παρουσιάζουν μεγάλη
απόκλιση μεταξύ τους, συγκρινόμενες και με τις υπόλοιπες αποδείξεις του ιδίου μήνα.
3. Η ώρα προσέλευσης για αιμοκάθαρση διαφέρει από τη συνήθη προγραμματισμένη ώρα και αυτό γιατί σε όλες τις μονάδες αιμοκάθαρσης λειτουργούν τρεις βάρδιες (π.χ. 6:30 -10:30 η πρώτη, 11:00 – 15:00 η δεύτερη και 15:30 – 19:30 η τρίτη) και ο κάθε ασθενής είναι προγραμματισμένος για μια συγκεκριμένη εξ αυτών.
4.Στην ίδια απόδειξη υπάρχει χρέωση αναμονής στη μονή ή τη διπλή ταρίφα που υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.
5. Δεν συμφωνεί η ώρα έκδοσης των αποδείξεων με την έναρξη και λήξη της αιμοκάθαρσης.
Για την προσέλευση του αιμοκαθαρόμενου στην μονάδα μπορούμε να δεχτούμε ως ώρα έκδοσης της απόδειξης μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης. Επίσης για την επιστροφή του από τη μονάδα προς την οικία του μπορούμε να δεχτούμε ως ώρα έναρξης της διαδρομής μέχρι και μισή ώρα μετά το πέρας της αιμοκάθαρσης, εκτός και αν από βεβαίωση του Δ/ντή του κέντρου αιμοκάθαρσης αιτιολογείται η καθυστερημένη παραμονή του στη μονάδα.
Επισημαίνουμε δε ότι ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στους χρόνια πάσχοντες είναι τρείς (3) συνεδρίες εβδομαδιαίως και κατά κανόνα δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκατρείς (13) ανά μήνα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δύο (2) ή τέσσερις (4) συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις.
Σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων διακόπτεται η αποζημίωση οδοιπορικών στον ασφαλισμένο, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει και τα προηγούμενα ποσά ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜ/ΜΑ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ