01 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση.
  2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
  3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
  4. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια ή απο τον τοπικό σύλλογο ταξί.
  5. Βεβαίωση απο τις κοντινότερες μονάδες ότι δεν έχουν θέση να τον δεχτούν, αν δεν κάνει αιμοκάθαρση στην κοντινότερη. Σημείωση: α) σε περίπτωση που η κοντινότερη μονάδα είναι Μ.Χ.Α και ο ασθενής μεταβαίνει σε νοσοκομείο ή κλινική που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται βεβαίωση Δ/ντη Κρατικού Νοσοκομείου ή Φορέα του ΕΟΠΥΥ ότι ο ασθενής είναι αναγκαίο να κάνει αιμοκάθαρση σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω της καταστάσεως της υγείας του. β) ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή θεωρείται η περιοχή για την οποία τα κόμιστρα ΤΑΧΙ υπερβαίνουν τα 400 ευρώ μηνιαίως.
  6. Σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων διακόπτεται η αποζημίωση οδοιπορικών στον ασφαλισμένο ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει και τα προηγούμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: