20 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ-ΣΦΟΠΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται όλα τα φάρμακα τους χωρίς να πληρώνουν συμμετοχή, με την προϋπόθεση να υπάρχει στη συνταγή η σημείωση του γιατρού χωρίς συμμετοχή συνοδευόμενη απο την υπογραφή και την σφραγίδα του.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ καλύπτονται πλήρως απο το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς και σε κρατικό νοσοκομείο και σε ιδιωτική κλινική.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:Το ποσό είναι 724 ευρώ το δίμηνο. Το δικαιούνται οι ασθενείς όλων των ταμείων και δίνεται απο τη Διεύθυνση Υγειυνής (Αινιάνων 2) κάθε δίμηνο.
Δικαιολογητικά: α) Αίτηση & Υπεύθηνη δήλωση(συμπληρώνεται επί τόπου)
β) Βεβαίωση αιμοκάθαρσης απο τη Μονάδα
γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ε) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου.
ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:Είναι 620 ευρώ το δίμηνο και το δικαιούνται οι άποροι Νεφροπαθείς και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
Δικαιολογητικά:Βεβαίωση αιμοκάθαρσης απο το Νοσοκομείο, με την οποία όσοι το δικαιούνται να απευθύνονται στην Πρόνοια.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:Δίνεται μια φορά το χρόνο και το ποσό εξαρτάται απο το ταμείο. Μέχρι σήμερα το παίρνουν μόνο οι ασθενείς του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και των ΔΕΚΟ, όχι του ΟΓΑ και του ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Σύμφωνα με τον ενιαίο οργανισμό παροχών υγείας(ΕΟΠΥΥ) από το νέο χρόνο θα το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων. Οι εργαζόμενοι για να το δικαιούνται πρέπει να έχουν πάρει άδεια ασθενείας τουλάχιστον 6 ημέρες κατά τους μήνες ΙούνιοήΙούλιο ή Αύγουστο.
Δικαιολογητικά ( κοινά για όλα τα ταμεία):
α)Αίτηση
β)Βεβαίωση αιμοκάθαρσης
γ)Υπεύθηνη δήλωση ότι δεν παίρνετε απο άλλη πηγή το συγκεκριμένο επίδομα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ:α) Βεβαίωση τόπου αεροθεραπείας
β) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΑΕΕ: α)Απόκομμα τράπεζας με το οποίο πληρώνεστε τη σύνταξη( αν είστε συνταξιούχοι)
β) Αστυνομική ταυτότητα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:Α΄Εισητήρια κοινωνικού τουρισμού, για όλα τα άτομα με αναπηρία ασφαλισμένους του ΙΚΑ,ΟΤΕ, ΔΕΗ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΕΛΤΑκ.τ.λ που πληρώνουν εισφορά υπέρ Εργατικής Εστίας.
Δικαιολογητικά:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένα για το αντίστοιχο έτος
β)Αστυνομική ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου
γ)Γνωμάτευση επιτροπής ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας
δ) Οποιοδήποτε έγγραφο όπου να φαίνεται ο Α.Φ.Μ
ε) Βεβαίωση αιμοκάθαρσης απο τη Μονάδα, όπου θα αναγράφεται πως δίνεται για τον κοινωνικό τουρισμό.
Εισητήρια για 3ήμερες θερινές ή 3ήμερες χειμερινές εκδρομές, για θέατρο και κουπόνια για βιβλία δικαιούνται όσοι δεν έχουν πάρει κουπόνια κοινωνικού τουρισμού.
Δικαιολογητικά:
α) Βιβλιάριο ασθενείας
β) Αστυνομική ταυτότητα
γ)Α.Φ.Μ
(Σημείωση: αν προσκομίσετε δικαιολογητικά για όλα τα μέλη που έχετε προστστευόμενα, θα πάρετε αντοίστιχο αριθμό κουπονιών).
Β΄Εισητήρια διακοπών του ΟΓΑ για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Γ΄Εισητήρια διακοπών του ΕΟΤ για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τα άτομα με αναπηρία που δεν πληρώνουν εισφορά υπέρ Εργατικής Εστίας.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑΞΙ:Όλοι οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση δικαιούνται μετακίνηση με ταξί από και πρός τη Μονάδα. Οι μεταμοσχευμένοι δικαιούνται μετακίνηση στα κέντρα μεταμόσχευσης για εξετάσεις. Το ποσό που δικαιούνται εξαρτάται απο το ταμείο τους.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:Δικαιούστε 100% έκπτωση στα αστικά λεωφορεία του νομού αν το εισόδημά σας δεν είναι μεγαλύτερο23.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5600 για κάθε παιδί& 50% στα υπεραστικά λεωφορεία και τα τρένα του ΟΣΕ χωρίς καμμία απο τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Δικαιολογητικά προς την Πρόνοια για την ταυτότητα:
α) Αίτηση (που συμπληρώνεται στην Πρόνοια)
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας διπλής όψης
γ) 2 πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
δ) Βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα
ε)Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το παθολογικό ανατομικό ποσοστό 80% και άνω ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης ΟΓ ή βεβαίωση της Μ.Τ.Ν.
στ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας εφορίας για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη απο τη ΔΟΥ
ζ) Υπεύθηνη δήλωση μόνιμης κατοικίας
Η ταυτότητα θεωρείται κάθε χρόνο
ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: εκδίδεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιιτών, ισχύει για ένα χρόνο και χρησιμοποιείται για έκπτωση σε μουσεία, θέατρα,σινεμά και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Δικαιολογητικά:
α)μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
γ) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής με το ποσοστό αναπηρίας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ: Δικαιούστε απαλλαγή απο την εφορία του ποσού των 2000 ευρώ το χρόνο.
Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) με το ποσοστό αναπηρίας ή βεβαίωση αιμοκάθαρσης απο τη Μονάδα για το αντίστοιχο έτος για τους νέους αιμοκαθαιρόμενους.
ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή 4050 ΕΝΣΗΜΑ: Ισχύει και για όσους κάνουν αιμοκάθαρση, αλλά και για τους μεταμοσχευμένους ( Ν.3075 Αρ.Φ297Α 5/12/2002).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: Οι εργαζόμενοι νεφροπαθείς δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στη ΓΕΣΕΕ δικαιούνται συμπληρωματική άδεια έως 6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής με αποδοχές( Ν।Αρ. 1648/86, άρθρο 5, παράγραφος 1, ΦΕΚ147/86).
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ: Όσοι είστε κάτοικοι διευρυμένου δήμου Λαμίας, Κ.Βούρλων,Δομοκού, Mακρακώμης, Δομοκού, δικαιούστε 50% έκπτωση στην κατανάλωση νερού στο λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ, με την προϋπόθεση ο λογαριασμός να είναι στο όνομά σας.
Δικαιολογητικά:
α) Υπεύθηνη δήλωση
β) Βεβαίωση Νοσοκομείου
γ) ένας λογαριασμός ΔΕΥΑΛ
( Ο δήμος Στυλίδας κάνει 50% έκπτωση συνολικά σε κατανάλωση νερού και πάγιο).
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΤΕ: Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται 1.000 δωρεάν μονάδες το μήνα, αν ο λογαριασμός είναι στ0 όνομά τους. Ισχύει και για τους μεταμοσχευμένους.
Δικαιολογητικά:
α)Α.Φ.Μ
β) Αστυνομική ταυτότητα
γ) Φωτοτυπία της κίτρινης ταυτότητας απο το Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση Δημόσιου φορέα ότι κάνετε αιμοκάθαρση
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΥΣ.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ: Ο δήμος Λαμίας παραχωρεί έκπτωση στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή στα δημοτικά τέλη, που πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ καθε δύο μήνες, στις εξής κατηγορίες πολιτών:
1.Μείωση κατά 50% ( π.χ. για σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων πληρώνετε για 50) στους:
α) Νεφροπαθείς δημότες Λαμίας
β) Στους πολύτεκνους δημότες Λαμίας
γ) Στους παραπληγικούς δημότες Λαμίας
2) Απαλλαγή τελείως απο τα τέλη στους άπορους δημότες Λαμίας.
Η έκπτωση αφορά όσους είναι δημότες Λαμίας και όχι απλά κάτοικοι.
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Δημαρχείο:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
β) Ένας λογαριασμός της ΔΕΗ
γ) Βεβαίωση αντίστοιχου Συλλόγου ότι είστε μέλη του ( οι νεφροπαθείς απο το Σύλλογο Νεφροπαθών) ή βιβλιάριο απορίας για τους άπορους.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους διευρημένους δήμους.
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Όλοι οι Νεφροπαθείς έως 70 ετών, που κάνουν αιμοκάθαρση ή είναι μεταμοσχευμένοι, δικαιούνται αφορολόγητο αυτοκίνητο μέχρι 1650 κυβικά και αλλαγή αυτού στα 7 χρόνια.Όσοι επιθυμούν επιβατηκό μεγαλύτερου κυβισμού, μπορούν να το παραλάβουν καταβάλλοντας μειωμένο τέλος ταξινόμησης, αλλά δεν απαλλάσονται από τα τέλη κυκλοφορίας( παρ.6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999).
Δικαιολογητικά: Απόφαση ποσοστού αναπηρίας απο το ΚΕΠΑ.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Τη δικαιούνται εκτός απο τα αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά και αυτά που ήταν στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι, αλλά και όσα αποκτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της αναπηρίας του δικαούχου, αναξάρτητα εάν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί αναπηρικό( Μ2162/338/ΠΟΛ254/1-9/1988). Για την απαλλαγή όμως πρέπει να τηρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις( ηλικία, κυβισμός κ.α.).
Δικαιολογητικά προς την εφορεία:
α) Αίτηση για απαλλαγή τελών και προμήθεια του ειδικού σήματος
β) Υπεύθηνη δήλωση ότι δεν κατέχετε άλλο αυτοκίνητο με απαλλαγή τελών
γ) Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας
δ) Βεβαίωση της Μ.Τ.Ν ότι κάνετε αιμοκάθαρση, με την ημερομηνία έναρξης
ε) Άδεια κυκλοφοριας του αυτοκινήτου.
ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ& ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ: με το δελτίο αυτό, που σας χορηγείτε απο το Υπ. Συγκοινωνιών, μπορείτε να σταθμεύετε στις αναπηρικές θέσεις των δήμων και να διέρχεστε ελεύθερα απο τους σταθμούς διοδίων( εκτός της Αττικής οδού και της γέφυρας Ρίου-Αντιρίου). Όριο ηλικίας έως 70 χρονών. Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Φωτοαντίγραφο άδειας αυτοκινήτου
γ) Φωτοαντίγραφο άδειας οδηγήσεως
δ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ε) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
στ) Βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας, αν το αυτοκίνητο δεν έχει αγοραστεί αναπηρικό.
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων είναι αποκλειστικά και μόνο τα άπορα άτομα, δηλαδή όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και κατά 20 % για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% για τους πάσχοντες απο βαριά ανίατα νοσήματα και κατά 50 % σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του δικαιούχου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
β) Υπευθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται τρόφιμα απο άλλο φορέα
γ) Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου και του/της συζύγου αν δεν έχει ΑΦΜ
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
ε) Θεωρημένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθηνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη απο την αρμόδια ΔΟΥ.
στ) Έγγραφο απο το νοσοκομείο( τους γιατρούς της μονάδας) που να χαρακτηρίζει το νόσημα του πάσχοντος ανάλογα με την σοβαρότητά του ( βαρύ,δυσιάτο,ανίατο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αρχή κάθε έτους οι δικαιούχοι τροφίμων να προσκομίζετε:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
β) Εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου έτους θεωρημένο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση και Μεταμοσχευμένοι δικαιούνται να εισαχθούν στην σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν χωρίς να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις( Ν.2640/98 ΦΕΚ 106 Α/ /3-9-98) σε ποσοστό 3% ανά σχολή.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για άτομα με αναπηρίες (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1ΦΕΚ 272/98).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ:Στις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με ποσοστό 67% και άνω και τα άτομα που έχουν προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα ίσο με αυτό των τριτέκνων.Το Κ.Ο.Τ που λαμβάνεται αντιστοιχεί σε έκπτωση 30% επί του σημερινού τιμολογίου.Το όριο κατανάλωσης για αυτή την κατηγορία είναι 1600kwh Σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτό το όριο τότε δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω εκπτώσεις. Η υποβολή της αίτησης γίνετυαι ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗwww.dei.gr είτε τηλεφωνικά στο 2109298000 ή στα ΚΕΠ.
Δικαιολογητικά:
α) Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ( απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ)
β)ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου
γ) Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
δ) Αν υποβληθεί η αίτηση απο τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΗ.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:
Επειδή για όλες τις παραπάνω απαλλαγές απαιτείται βεβαίωση απο το ΚΕΠΑ, θα πρέπει να απευθύνεστε στο ΙΚΑ που εδρεύει η επιτροπή ώστε να σας δοθεί το ποσοστό αναπηρίας, που είναι 80% και άνω επ' αόριστο απο την πρώτη φορά, σύμφωνα με τον Ν।3846/10 παρ.1αρθ.16(ΦΕΚ 66Α 11/5/2010).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Αίτηση αξιολόγησης
β) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
γ) Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης
δ) Αριθμό ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ
ε) Αναλυτική ιατρική έκθεση του ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του
στ) Εξετάσεις τελευταίου τετραμήνου.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ22310-61592 & 6974832979

Δεν υπάρχουν σχόλια: