17 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Όσον αφορά στην μετακίνηση των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει έξοδα μετακίνησης ως εξής:

Α. Για Αθήνα- Πειραιά 230 € το μήνα,

Β. Για Θεσσαλονίκη 220 € το μήνα

Γ. Για Ηράκλειο- Πάτρα 140 € το μήνα

Δ. Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 € το μήνα

Ε. Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης καταβάλλεται δαπάνη με ταξί βάσει χιλιομετρικής απόστασης και όχι πάνω από 400 € το μήνα. Σε περίπτωση μετακίνησης στο μη πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης με ταξί βάσει χιλιομετρικής απόστασης στο πλησιέστερο κέντρο και πάντως όχι πάνω από 400 €. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ταξί, τότε καταβάλλονται τα 4/5 του αντιτίμου εισιτηρίου του κοινού μεταφορικού μέσου. Κατ’ εξαίρεση, με από απόφαση του Α.Υ.Σ. του οργανισμού για τις μετακινήσεις νεφροπαθών ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, καταβάλλεται δαπάνη με ταξί βάσει χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον δεν υπάρχει πλησιέστερο κέντρο και ο αιμοκαθαιρόμενος περιλαμβάνεται σε κατάλογο που τηρείται και επικαιροποιείται με ευθύνη της Π.Ο.Ν. και αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε τρίμηνο από τη μονάδα τεχνητού νεφρού όπου γίνεται η αιμοκάθαρση.

Ο Σύλλογός μας έστειλε στην Π.Ο.Ν τον κατάλογο των νεφροπαθών που μετακινούνται με χιλιομετρική αποζημίωση της Μ.Τ.Ν Λαμίας και Μ.Τ.Ν Καρπενησίου, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των χρημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: