12 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Ξεκινά η απογραφή των δικαιούχων διατροφικού και προνιακού επιδόματος απο το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να συσταθεί Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ:Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό απογραφής. Η απογραφή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Η
απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) και οι δικαιούχοι να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ασχέτως με το Δήμο/Περιφέρεια απο τους οποίους λαμβάνουν το επίδομα. Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου. Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά:
από Α έως Ι, θα γίνει απο 1-2-2012 μέχρι 15-2-2012
απο Κ έως Ο, θα γίνει απο 15-2-2012 μέχρι 29-2-2012
απο Π έως Ω, θα γίνει απο 1--2012 μέχρι 16-3-2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Ο δικαιούχος κατά την προσέλευση του στα ΚΕΠ για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει:
  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οτιδήποτε έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του
  2. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2010ή2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ )
  3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο απο το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί απο το ΚΕΠ ή απο τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
  4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών(ΕΛΤΑ) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛΤΑ όπου θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ γίνεται απο τον δικαιούχο. Να σημειωθεί ότι αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει απο τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: