21 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ στις 20.2.2012:
Η επιλογή της μονάδας αιμοκάθαρσης γίνεται απο τον ασθενή είτε είναι νεοεντασσόμενος στην αιμοκάθαρση είτε είναι ήδη αιμοκαθαρόμενος.
Α. Στους μόνιμους κατοίκους των αστικών κέντρων καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης που ανέρχονται στο ύψος του μηνιαίου ποσού, όπως αυτό καθορίζεται απο τον κανονισμό παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ανεξάρτητα από τον τόπο χωροθέτησης της επιλεγμένης μονάδας αιμοκάθαρσης.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ καταβάλλει στους ασφαλισμένους έξοδα μεταφοράς εφάπαξ ποσό(δεν χρειάζονται αποδείξεις ταξί) όταν μετακινούνται εντός των ορίων της πόλης(αστικού κέντρου) ως εξής:
α) Αθήνα-Πειραιά 230 ευρώ το μήνα
β) Θεσσαλονίκη 220 ευρώ το μήνα
γ) Ηράκλειο-Πάτρα 140 ευρώ το μήνα
δ) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 ευρώ το μήνα
Β. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, μετακινήσεις από χωριά ή κωμοπόλεις εκτός των αστικών κέντρων πρός το πλησιέστερο Αστικό κέντρο καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης με ταξί αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον ανέρχονται ως 400 ευρώ μηνιαίως προσκομίζοντας αποδείξεις από το ταξίμετρο.
Σ ε περίπτωση που ο ασθενής δεν επιλέξει την κοντινότερη μονάδα αιμοκάθαρσης στον τόπο κατοικίας του που διαθέτει κλίνη, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ποσό ίσο με την αξία της χιλιομετρικής απόστασης απο την οικία του στην πλησιέστερη μονάδα.
Εάν η κοντινότερη μονάδα στον τόπο κατοικίας του νεφροπαθή δεν διαθέτει κενή κλίνη (κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση) τότε ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τον ασθενή για την επόμενη και ούτω καθεξής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση (κατατίθεται μια φορά το χρόνο)
  2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
  3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
Γ. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής μένει σε απομακρυσμένη περιοχή ( θεωρείται η περιοχή για την οποία η αξία του κομίστρου του ταξί είναι άνω των 400 ευρώ μηνιαίως) η καταβολή δίνεται βάσει της υπ αριθμ.1/30-1-2012 απόφασης του ΑΥΣ και περιλαμβάνεται στις καταστάσεις ασθενών που τηρούνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ) και αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ κάθε τρίμηνο απο την μονάδα τεχνητού νεφρού όπου γίνεται η αιμοκάθαρση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, η διεύθηνση κατοικίας, η μονάδα στην οποία κάνει αιμοκάθαρση ( κατατίθεται μια φορά το χρόνο)
  2. Μηνιαία βεβαίωση απο τον Δ/ντή της Μονάδας που κάνει αιμοκάθαρση με τις αιμοκαθάρσεις που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο μήνα.
  3. Αποδείξεις ταξί απο ταμιακή μηχανή οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση.
  4. Βεβαίωση της χιλιομετρικής απόστασης απο τον Δήμο ή την Περιφέρεια και σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης απο τους Δήμους ή την Περιφέρεια γίνονται δεκτές και απο τον τοπικό σύλλογο ταξί. Η βεβαίωση κατατίθεται την πρώτη μόνο φορά που αιτείται αποζημίωση μετακίνησης ο αιμοκαθαρόμενος
Δ. Για τις παραγράφους Β και Γ σε περίπτωση που στον τόπο του ασθενούς δεν υπάρχει έδρα ΤΑΞΙ η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από την έδρα στην κατοικία και απο εκεί στη μονάδα αιμοκάθαρσης και αντιστρόφως.
Τα παραπάνω θα ισχύσουν για την εκκαθάριση των δαπανών απο 1/1/2012 και μετά.
Οποιαδήποτε άλλη αντίθετη οδηγία παύει να ισχύει.Επίσης ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει και την αξία των διοδίων καθώς και του Φέρυ boat, όπου αυτά είναι απαραίτητα.
Δεν αποδίδει σε καμία περίπτωση την αξία κλήσης του ραδιοταξί.
Δεν αποδίδονται έξοδα συνοδού, ούτε αποδίδονται έξοδα μεταφοράς όταν νοσηλεύεται ο νεφροπαθής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: