20 Ιουνίου 2012

ΦΑΡΜΑΚΑ


Σύμφωνα με απόφαση Εφ. Κυβ. αρ. φυλ.1814/8-6-2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης:
 Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου εξωνεφρική κάθαρση, οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων ή ρευστών οργάνων και ιστών, oι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: