20 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ


 
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2012, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η Ιουνίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η θεώρηση και η έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Αινιάνων 2) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Ποσοστό αναπηρίας Τουλάχιστον 67% ( ή γνωμάτευση από κρατικό Νοσοκομείο ή βεβαίωση ότι είναι δικαιούχος του διατροφικού επιδόματος.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας του έτους 2011 ( ατομικό εισόδημα έως 23.000 ΕΥΡΩ, οικογενειακό έως 29.000 ΕΥΡΩ το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και επιβαρύνει τον φορολογούμενο). Για όσους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση αρκεί υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
5. Βιβλιάριο ασθενείας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

7. 2 πρόσφατες φωτογραφίες (για όσους θα λάβουν δελτίο για πρώτη φορά).

Δεν υπάρχουν σχόλια: